Säkerhet på handleden: Hur GPS-klockor hjälper seniorer

gps klocka äldre

Säkerhet på handleden: Hur GPS-klockor hjälper seniorer Säkerhet är en högsta prioritet när det kommer till äldreomsorg. Många äldre värdesätter sin självständighet och frihet, men samtidigt vill deras familjer och vårdgivare se till deras välmående och trygghet. Här kommer GPS-klockor för seniorer in i bilden som ett smidigt och effektivt sätt att uppnå både frihet […]

De bästa GPS och smartklockorna för barn 2020

safekid gps klocka rea

Efterfrågan på smartklockor och GPS klockor för barn är något som hela tiden ökar. En klocka av denna sort kan bidra till ökad trygghet då du som förälder kan ha mer koll på ditt barn även utanför hemmet. I denna artikel kommer vi att ta upp några av de funktioner som dessa klockor har, samt […]

Copyright © All Rights Reserved